Glasblåsning med lång tradition i Rejmyre

Vårt glasbruks historia började 1810 då tillgången på billigt bränsle från Kolmårdens skogar fick jägmästaren Johan Jacob Graver och friherre Mattias Alexander von Unger Sternberg att anlägga ett glasbruk i Rejmyra, som orten hette då. Sverige hade avträtt Finland år 1809 och därmed mist de finska glasbruken, vilket medförde att glas blev en bristvara.

Åren gick och bruket expanderade. Flera välrenommerade glasblåsare anställdes och man gjorde nya landvinningar genom glasblåsning. Reijmyre Glasbruk 1810 AB var först i landet med att tillverka pressglas på 1830-talet. Bruket startade en byskola för glasarbetarnas barn och uppförde en brukskyrka i byn. År 1847 instiftades en pensionsfond för glasarbetarna och deras anhöriga, så att de inte skulle lida brist på ålderns höst.

Glasbruket var också först med att anställa kvinnliga formgivare i början på 1900-talet, Betzy Ählström och Anna Boberg. Drygt 350 personer arbetade då på bruket. Det dröjde flera decennier innan andra svenska glasbruk anlitade kvinnliga formgivare av betydelse för glaskonsten.

När första världskriget startade, blev det kris på de svenska glasbruken. Reijmyre Glasbruk 1810 AB valde då att satsa på glödlampstillverkning, vilket medförde att omsättningen ökade från
660 000 kr till 1,1 miljon. Främst exporterades lamporna till Storbritannien och Ryssland.


Formgivaren Monica Bratt, anställd 1937-1958, har betytt mycket för bruket. Glasets renhet var hennes passion och ’enkelt och elegant’ var hennes motto. En ’vackrare vardagsvara’, som hon uttryckte det, var viktigt. Hon valde att arbeta med olika rena färger som blått, mossgrönt, rökgrått och rubinrött. Många husmödrar satte på den tiden Monica Bratts design överst på önskelistan. Hennes rubinröda glas skapade stor uppmärksamhet i början av 1950-talet och blev glasbrukets signum. Konkurrenter har försökt efterlikna det utan att lyckas. Färgerna från Monica Bratts tid finns fortfarande kvar i dagens glaskollektion.


När Reijmyre Glasbruk 1810 AB, som första glasbruket i Sverige, började tillverka värmefast glas 1972, öppnade det för nya marknader. Några år senare såldes bruket till GAB-koncernen där bl.a. den kända besticktillverkaren Gense ingick. År 1978 förvärvades GAB-koncernen till Uppsala-Ekeby som också omfattade Kosta Boda-gruppen. 


Idag tillverkar och säljer Reijmyre Glasbruk 1810 AB genuint svenskt glas med mer än 200 års hantverkstradition av munblåst bruksglas. Vår ambition är att våra produkter ska ge ett mervärde som inte bara består utan också ökar. Högsta kvalitet för såväl vardag som fest kännetecknar glasprodukter från Reijmyre Glasbruk 1810 AB. Vi lägger stor vikt vid tradition i samklang med god design och nytänkande när vi skapar vårt glas.

Film om glastillverkningen på Reijmyre Glasbruk 1810 AB