Sekretess och behandling av personuppgifter

Enligt GDPR behandlar vi personuppgifter enligt följande: De uppgifter som lämnas vid registreringen Reijmyre Glasbruk, det vill säga namn, adress, telefonnummer och e-postadress, registreras och används för reklamutskick/information samt att hantera och skicka din order av Reijmyre Glasbruk och den av oss anlitade transportfirman. Vi använder endast uppgifterna för fullgörande av avtalet. Uppgifterna sparas under sju år.Så länge dina uppgifter finns sparade hos oss kan du välja att begära ett utdrag på uppgifterna, alternativt att få dem ändrade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan. Om du önskar kontakta Reijmyre Glasbruk med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på order@reijmyre.se